Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Trước tiên, Quý Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến việc viết báo cáo và các văn bản Pháp luật liên quan đến định giá trong đo lường chất lượng, các lệ phí liên quan trong trường hợp Quý Doanh nghiệp muốn thuê đơn vị tư vấn thực hiện trọn gói bản báo cáo. Sau đây, Quý Doanh nghiệp cần tìm hiểu báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Vì sao và những đơn vị nào cần lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường? Bản báo cáo sẽ do cơ quan nào tiếp nhận và giải quyết hồ sơ?

 

Với bề dày kinh nghiệm và nhiều năm đi đầu trong việc thực hiện trọn gói những bản báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các cơ sở rải đều khắp cả nước, chúng tôi tự tin và tự hào sẽ là nhà tư vấn về môi trường chuyên nghiệp cho Quý Doanh nghiệp  trong việc thực hiện bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Sau đó sẽ là các thủ tục về môi trường khác như: tư vấn và thi công trọn gói hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải (nếu cơ sở của bạn cần thực hiện); tư vấn thực hiện bản báo cáo hoàn thành ĐTM trước khi dự án đi vào hoạt động; báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ hàng năm, lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nguồn nước dưới đất, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nguồn nước mặt, lập hồ sơ xin cấp phép xả thải, tư vấn về vấn đề đưa ra biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, và tất cả những vấn đề về môi trường liên quan. Chúng tôi sẽ miễn phí cho khách hàng một trong những gói dịch vụ trên. Để biết thêm về chương trình khuyến mãi và các gói dịch vụ miễn phí đi kèm, Quý Doanh nghiệp vui lòng xem thêm tại mục dịch vụ miễn phí ở website này.

 

 

Sau đây, chúng tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn những lưu ý khi Quý doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Như đã đề cập ở trên, Quý Doanh nghiệp cần biết:

 

Các văn bản pháp luật liên quan

 

Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

 

Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

 

Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài chính về ban hành biểu mức thu phí, lệ phí Y tế dự phòng;

 

Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

 

Thông tư 218/2010/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 

Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

 

Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Việt Nam;

 

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngy 18/7/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngy 18/04/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

 

“Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hướng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội; của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác; đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường”.

 

Vì sao  Quý doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 

Từ định nghĩa trên cho ta hiểu thêm vì sao doanh nghiệp cần thực hiện bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với hoạt động kinh tế - xã hội. ở đây có hoạt động mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn); có loại hoạt động tính kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hay nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ.

 

Tuy nhiên, một hoạt động có thể mang ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể mang ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

 

Tác động môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.

 

Và, cuối cùng Quý Doanh nghiệp cần lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường vì đây là Luật quy định.

 

Những doanh nghiệp nào cần lập bản báo cáo đánh giá tác động môi trường?

 

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại chưa đi vào hoạt động (chưa tiến hành xây dựng cơ sở hoặc nếu doanh nghiệp thuê lại mặt bằng có sẵn) đều phải thực hiện ĐTM trước khi đi vào hoạt động. Cụ thể cho từng nghành nghề, loại hình kinh doanh ứng với quy mô khác nhau trong việc cần thực hiện bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (chi tiết cụ thể Quý Doanh nghiệp tham khảo Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường) – xem chi tiết Nghị định tại mục tài liệu ở website này.

 

Ngoài ra, những cơ sở đã có quyết định phê duyệt bản báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng khi tiến hành cải tạo, mở rộng, nâng công suất và quy mô sản xuất, mở thêm kho chứa hàng, … thì cần phải lập lại bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bản báo cáo này sẽ đánh giá lại toàn bộ tình hình hoạt động và biện pháp bảo vệ môi trường của Quý Doanh nghiệp.

 

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 

Hồ sơ về bản báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được gửi vào một cửa tại Sở Tài nguyên & Môi trường hoặc Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp (tùy theo quy định của từng tỉnh).

 

Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển lên hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

 

Thay mặt Quý Doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thực hiện viết báo cáo sẽ trình bày và phản biện trước hội đồng thẩm định.

 

Lưu ý: Đới với cơ sở hoạt động kinh doanh có quy mô lớn nằm trong danh mục của Phụ lục III của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường) – xem chi tiết Nghị định tại mục tài liệu ở website này thì đơn vị tiếp nhận và thụ lý hồ sơ là Bộ Tài nguyên & Môi trường.

 

Những bước cơ bản cần thiết cho một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 

Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện dự án và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

 

Khảo sát, thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên – môi trường – kinh tế – xã hội tại khu vực thực hiện dự án.

 

Đánh giá các tác động tới môi trường do dự án gây ra.

 

Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

 

Đề xuất các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường.

 

Thực hiện tham vấn cộng đồng.

 

Chỉ dẫn số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá.

 

Tổng hợp những thông tin trên cho bản báo cáo.

 

Lưu ý:

 

Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường có áp dụng phí thẩm định (mức phí các bạn có thể xem tại Thông tư 218/2010/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) – Thông tư này Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo ở mục tài liệu tại website này.

Tin liên quan

  • HỒ CHÍ MINH
  • 142-144 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
  • HÀ NỘI
  • Số 1609, CT5  Xa La, Phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Hà Nội
  • LIÊN HỆ
  • Hotline: (028). 66. 84. 22. 02

  • (028) 629. 45. 723 - 629. 44. 855 (Tel)

  • (028) 629. 44. 399 - 629. 44. 866 (Fax)

  • Email: info@congnghesach.vn

   

 • Trực tuyến
 • Hỗ trợ 1: 0918111726
 • Hỗ trợ 2: 0938. 111. 726
 • Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:10
 • Hôm nay:340
 • Số lượt truy cập:968386
Công ty môi trường