Khai thác nước ngầm (nước dưới đất)

Nước dưới đất gồm tất cả các loại nước tồn tại dưới các dạng khác nhau trong các khe nứt và lỗ hổng của đất đá phân bố ở khắp mọi nơi. Nước ngầm là một loại nước dưới đất, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và có ý nghĩa quan trọng đối với con người và tự nhiên. Vì vậy phải đăng ký khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân và các đơn vị tổ chức trong quá trình khai thác nước một cách hiệu quả và hợp pháp đối với nguồn nước của mình.

 

 

Việc lập hồ sơ xin phép khai thác nguồn nước dưới đất (hay còn gọi là nước ngầm) đều phải tuân theo các văn bản pháp lý và văn bản kỹ thuật sau:

 

Văn bản pháp lý

 

Luật tài nguyên nước ngày 21/6/2012;


Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải nước vào nguồn nước;


Nghị định 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2005 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;


Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 và Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.


Thông tư số: 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;


Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 07 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

 

Văn bản kỹ thuật

 

QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

Thông tư số: 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 bộ y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

 

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 

Phòng Tài nguyên nước và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường là đơn vị tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Tin liên quan

  • HỒ CHÍ MINH
  • 142-144 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
  • HÀ NỘI
  • Số 1609, CT5  Xa La, Phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Hà Nội
  • LIÊN HỆ
  • Hotline: (028). 66. 84. 22. 02

  • (028) 629. 45. 723 - 629. 44. 855 (Tel)

  • (028) 629. 44. 399 - 629. 44. 866 (Fax)

  • Email: info@congnghesach.vn

   

 • Trực tuyến
 • Hỗ trợ 1: 0918111726
 • Hỗ trợ 2: 0938. 111. 726
 • Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:5
 • Hôm nay:28
 • Số lượt truy cập:968432
Công ty môi trường