Cam kết bảo vệ môi trường

Việc thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường, trong những năm gần đây, hầu hết những dự án phát triển kinh tế nước ta điều rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường để đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài. Những nhà máy sản xuất ra vật chất nhằm phục vụ cho mục đích sống của con người đã thường xuyên thải ra môi trường những chất độc hại. Và, để việc sản xuất, hoạt động kinh doanh không gây ảnh hưởng đến môi trường thì chúng ta cần có những phương án bảo vệ môi trường ngay từ ban đầu, từ khi cơ sở hoạt động kinh doanh bắt đầu tiến hành xây dựng và đến lúc hoạt động. Cho nên việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường là một trong những quy định bắt buộc đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh.

 

 

Sau đây công ty TNHH Công Nghệ Sạch xin giới thiệu đến các bạn những điểm cần lưu ý khi thực hiện một bản cam kết bảo vệ môi trường như sau:

 

Các văn bản pháp luật liên quan

 

Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

 

ghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

 

Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài chính về ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng.

 

Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

 

Thông tư 218/2010/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

 

Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của

 

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Việt Nam;

 

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngy 18/7/2011 của Bộ tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngy 18/04/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

Những đơn vị nào cần lập bản cam kết bảo vệ môi trường

 

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại chưa đi vào hoạt động (chưa tiến hành xây dựng cơ sở hoặc nếu doanh nghiệp thuê lại mặt bằng có sẵn) không thuộc danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) điều phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

Ngoài ra, những cơ sở đã có biên bản chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường rồi, nhưng khi tiến hành cải tạo, mở rộng cơ sở, nâng công suất sản xuất, quy mô sản xuất, mở thêm kho chứa hàng, … thì cần phải lập lại bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. Nếu quy mô mở rộng nằm trong phạm vi của Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 

Những bước cơ bản cần thiết cho một bản cam kết bảo vệ môi trường

 

Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện dự án và Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. (nếu cần thiết)

 

Khảo sát, thu thập thông tin Dự án và Địa điểm thực hiện dự án

 

Đánh giá các tác động tới môi trường do dự án gây ra

 

Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

 

Đề xuất các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường

 

Và cuối cùng là xây dựng tổng hợp Bản Cam kết của dự án

 

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 

Hồ sơ về bản cam kết bảo vệ môi trường sẽ được trình nộp lên Phòng Tài nguyên & Bảo vệ Môi trường.

Tin liên quan

  • HỒ CHÍ MINH
  • 142-144 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
  • HÀ NỘI
  • Số 1609, CT5  Xa La, Phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Hà Nội
  • LIÊN HỆ
  • Hotline: (028). 66. 84. 22. 02

  • (028) 629. 45. 723 - 629. 44. 855 (Tel)

  • (028) 629. 44. 399 - 629. 44. 866 (Fax)

  • Email: info@congnghesach.vn

   

 • Trực tuyến
 • Hỗ trợ 1: 0918111726
 • Hỗ trợ 2: 0938. 111. 726
 • Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:10
 • Hôm nay:15
 • Số lượt truy cập:968419
Công ty môi trường